วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2565  พระเทพศาสนาภิบาล ดร. เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ให้ความเมตตามาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์เพื่อรับฟัง และให้ข้อคิดในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน  พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา