โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ