ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565.คลิกอ่าน


ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 1.…คลิกอ่าน
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 1 ...คลิกอ่าน
ใบรับรองผลการเรียน ชั้น ม.1 (word)
ใบรับรองผลการเรียน ชั้น ม.1 (pdf)

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4...คลิกอ่าน
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4 …คลิกอ่าน
 ใบรับรองผลการเรียน ชั้น ม.4 (word)
ใบรับรองผลการเรียน ชั้น ม.4 (pdf)

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการรับสมัครเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 .….สแกน QR-Code หรือคลิกลิงค์นี้

 

คลิปวิดีโอขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน


.
.
.
.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : งานรับนักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน  โทรศัพท์. 02-431-3725 ต่อ 600 หรือ 666  , 09-3284-7178, 06-2582-2563