การจัดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ อาคารบรรณบริบูรณ์ ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ HCEC