ตรวจ ATK (Antigen test kit) ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เปิดการเรียนการสอน On-Site เป็นวันเเรก

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ตรวจ ATK (Antigen test kit) ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เปิดการเรียนการสอน On-Site  เป็นวันเเรก เเละสุ่ม ตรวจ ATK คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 นักเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อคัดกรอง และเพื่อความปลอดภัย หลังจากเปิด เป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยนักเรียนทั้งหมดมีผลการตรวจเป็นลบ (Negative) 100% โดยโอกาสนี้ ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์สิ่งของดังนี้
1. ชุดตรวจ ATK 3,500 ชุด
2. ถุงมือแพทย์ 200 ชิ้น
3. Faceshild 100 ชิ้น
4. สติกเกอร์ติดที่จุดคัดกรอง 7,000 ชิ้น
5. หมวกคลุมทางการแพทย์ 100 ชิ้น
6. รถพยาบาล
รวมทั้งได้ประสานงานทีมบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาลวัน มาให้บริการตรวจคัดกรองนักเรียน โรงเรียนยังคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง