พระครูนิมิตกัลยาณวัตร เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาให้เเก่นักเรียน


วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 งานเเนะเเนว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นตัวเเทน พระครูนิมิตกัลยาณวัตร เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษา จํานวน 15 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวม 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ให้เเก่นักเรียน โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 พระครูนิมิตกัลยาณวัตร เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ความเมตตามอบทุนการศึกษา จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) โดยมี นางอรินทรา ปริยชานิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นตัวเเทนโรงเรียนเข้ารับ เพื่อมามอบให้เเก่นักเรียน ณ วัดเทพนิมิต ในโอกาสนี้ นางกมลรัตน์ รื่นเริงใจ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 2 ทุน