โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลมุ่งสู่อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (DATA SCIENCE)

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลมุ่งสู่อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (DATA SCIENCE) จากสถาบันภาษาอังกฤษ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ HCEC (Human Capital Excellence Center) โดยครูปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ และครูเจตพล ยอดทองดี เป็นวิทยากร (ผ่านระบบออนไลน์)