กิจกรรมปฐมนิเทศนักวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

          วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ หอสมุดบรรณบริบูรณ์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)