สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

          วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการ เข้าศึกษาดูงานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )