ต้อนรับผู้ประสานงานเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) ในการดำเนินโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน ( The-Dispatch Program of Japanese Language Assistant Teacher to ASEAN “NIHONGO Partners” Program )

                วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  มอบหมายให้นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ต้อนรับผู้ประสานงานเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) ในการดำเนินโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน ( The-Dispatch Program of Japanese Language Assistant Teacher to ASEAN “NIHONGO Partners” Program ) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)