เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ได้มอบหมายให้ นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้แทนคณะครู เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม