กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

             วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันถวายบังคมฯ ตามลำดับ ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)