ประกาศ การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564…คลิกอ่าน

รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา
1.  รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ
2. รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียน ห้องเรียน English Program
3. รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)
4. รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564