กำหนดชำระเงินบำรุงการศึกษา (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เริ่มชำระได้ตั้งแต่ 15 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564
คู่มือการชำระเงิน
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก
มัธยมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6มัธยมศึกษาปีที่ 6