ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ ,ศน.บ ,รป.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ในโอกาสที่ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหอมเกร็ด 

                  11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30น. นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้ นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ ,ศน.บ ,รป.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ในโอกาสที่ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหอมเกร็ด