ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปณัสย์คุณ ณภักษ์ปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)