พิธีน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดพิธีน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม