แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า


แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า : กรมควบคุมโรค กันยายน 2564 ….คลิกอ่าน

รับชมคลิป สกู๊ปฉีดวัคซีนให้นักเรียน ตอนที่ 1 จากกระทรวงศึกษาธิการ

รับชมคลิป พูดคุยประเด็น “ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก” โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

รับชมคลิป ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล