รายงานการเข้าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม (แบบออนไลน์) ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564