งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการช่วยอำนวยความสะดวกในแผนกตักบาตรสตางค์

นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการช่วยอำนวยความสะดวกในแผนกตักบาตรสตางค์ เนื่องในงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔