ขั้นตอนการกรอกเอกสารใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2564

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่างการกรอกบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าเรียน
การเลือกประเภทการสมัครเรียน
การเรียงลำดับเอกสารประกอบการสมัครเข้าเรียน

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่องานรับนักเรียน
กลุ่มนโยบายและแผน ในวันเวลาราชการ
โทรศัพท์. 09-5062-0799, 09-5062-2079