รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามและประกวดวาดภาพ จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1-ม.6 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจะมีการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่
1.การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
2.การส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
***นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ชั้น 6

ส่งผลงานการวาดภาพจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 7 หัวข้อ ปลาสวยงาม

การตัดสิน
1.พิจารณาจาก การจัดวางองค์ประกอบของภาพที่สมบูรณ์
2. พิจารณาจากการใช้สีและเส้นของภาพที่สวยงาม
3.ตัดสินจากการนำเสนอภาพโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักรวมทั้งการใช้ทักษะฝีมือและลายเส้นตลอดจนเทคนิคอื่นๆ
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

-เนื้อหาเรื่องราวตรงประเด็น 20 คะแนน
-ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ 20 คะแนน
-ทักษะฝีมือ 20 คะแนน
-องค์ประกอบศิลป์หลักการทางศิลปะ 20 คะแนน
-ความสวยงามและความสมบูรณ์ในภาพ 20 คะแนน

ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566