เด็กหญิงชนิสรา ทองชิง ม.3/8 ได้รับคัดเลือกเป็นฑูตวัฒนธรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศฟินแลนด์

เด็กหญิงชนิสรา ทองชิง ม.3/8 ได้รับคัดเลือกเป็นฑูตวัฒนธรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศฟินแลนด์
ณ. เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม พ.ศ.2566
โดยสถาบันบ้านนาฏศิลป์ดนตรีมณฑิรา ร่วมกับสถาฑูตไทยประจำประเทศฟินแลนด์
🇫🇮Finland-Estonia-Sweden🇸🇪Cultural Exchange Show “Sawasdee Thailand 2023”🇹🇭
(August18-28-2023) “ทูตวัฒนธรรม” โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ. Helsinki Finlandโดยทางบ้านนาฏศิลป์ดนตรีมณฑิรา ได้รับเกียรติจากทางสถานฑูตไทยในฟินแลนด์ และจากสมาคม
Almesrah ry และ The Finnish Thai Associationry เพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยกับเยาวชนในชมรม“Baan Thai Finland.”