เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดทำแบนเนอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
“กิจกรรมประกวดทำแบนเนอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”

สามารถออกแบบได้ตามความคิดสร้างสรรค์ แต่สิ่งที่จะเป็นต้องมี คือ
1) ตราโรงเรียน
2) คำว่า “กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”
3) คำว่า “KPN School”
และจะต้องบอก Concept ในการออกแบบ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 14-25 สิงหาคม 2566 ผ่านทาง https://forms.gle/reqKx7YT9bzMsQ5G8 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด