ติดต่อเรา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
299 หมู่ 5 ถนนศาลายา – บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel: 02-4313616, 02-4313614, 02-4313726,02-4313725
Fax: 02-4313615

E-mail : kanjana@kjn.ac.th