ติดต่อเรา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
299 หมู่ 5 ถนนศาลายา – บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel: 0-2431-3616, 0-2431-3614, 0-2431-3726, 0-2431-3725
Fax: 0-2431-3615

E-mail : kanjana@kjn.ac.th