คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2013

สวัสดีชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ยินดีต้อนรับสู่ระบบงานสารบรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร คำสั่งของโรงเรียนให้กับคณะครูในโรงเรียนเท่านั้น