Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางวรรณวิภา พฤฒิภากร ผู้เยี่ยมชม00 วินาที ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 krufirst03 hours 13 min ago
ข่าวสารโรงเรียนโรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนของการจัดการด้านสวัสดิการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธม) krukanyaporn023 hours 27 min ago
ข่าวสารโรงเรียนพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๙ krukanyaporn023 hours 32 min ago
ข่าวสารโรงเรียนเตรียมการนำเสนองานวิจัย ของนักเรียนในโครงการยกระดับความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ krukanyaporn023 hours 44 min ago
ข่าวสารโรงเรียนงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561 Krusarun01 วัน 58 min ago
ข่าวสารโรงเรียนวันเกียรติยศ ลูกแก้วกาญจนา ก้าวสู่ฝั่งฝัน เพื่อให้ลูกแก้วกาญจนา รุ่นที่ ๑๘ krukanyaporn02 days 3 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันจินตกวีศรีสยาม krukanyaporn01 สัปดาห์ 19 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ สำหรับครู krukanyaporn01 สัปดาห์ 19 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 7 Krusarun01 สัปดาห์ 20 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดอบรมพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง krukanyaporn01 สัปดาห์ 20 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ krukanyaporn01 สัปดาห์ 20 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา krukanyaporn01 สัปดาห์ 20 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ผลงานกลุ่มสาระขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันนักออกแบบรุ่นเยาว์ ระดับประเทศ Thailand Design Creator Competition 2018 krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนฝากรูป ห้ามลบ Krusarun02 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพลัฏฐ์ ธนากร Krusarun02 weeks 3 days ago
ผลงานเผยแพร่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Krusarun02 weeks 5 days ago
ผลงานเผยแพร่ผลของการฝึกด้วยรูปแบบและโปรแกรมการฝึกแบบ FAST (Functional Athlete Speed Training) ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่ง ระยะทาง 30 เมตรและ 50 เมตร Krusarun03 weeks 2 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนขอแสดงความยินดี นักเรียนรางวัลพระราชทาน นายพณฤทธิ์ โกมลสิงห์ Krusarun03 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนแบบเสนอโครงร่างงานวิจัย krufirst03 weeks 2 days ago
ผลงานเผยแพร่รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม รายวิชา ค31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ 2 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Krusarun03 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนงานโรงเรียนสีขาว จัดอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ตาสับปะรด) รุ่นที่ ๑๑ krukanyaporn03 weeks 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 krufirst03 weeks 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนคณะพระธรรมฑูตประจำจังหวัดนครปฐม ได้มาเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ krukanyaporn03 weeks 4 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th