Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารวิชาการ

download

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางวรรณวิภา พฤฒิภากร ผู้เยี่ยมชม00 วินาที ago
ข่าวสารโรงเรียนพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ krukanyaporn010 hours 54 min ago
ข่าวสารโรงเรียนการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) krukanyaporn01 วัน 12 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนโรงเรียนโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ krukanyaporn01 วัน 12 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช krukanyaporn01 วัน 12 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าค่ายคุณธรรม และเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช krukanyaporn01 วัน 12 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนอบรมเบญจวิถีวิถีแห่งกาญจนาแกนนำสภานักเรียนของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย krukanyaporn01 วัน 18 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนหอพัก ปิ่นฉัตร - ภัทรเทพ จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนโครงการเผยแพร่ธรรม คณะพระธรรมทูต อำเภอนครชัยศรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนดนตรีต้านยาเสพติด krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพ และเข้าค่ายคุณธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนผู้บริหารตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคลากร จัดอบรมแกนนำนักเรียน krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้านและนักการ จำนวน 2 อัตรา Krusarun01 สัปดาห์ 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประชุมปฐมนิเทศครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ krukanyaporn01 สัปดาห์ 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายคุณธรรม และเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช krukanyaporn01 สัปดาห์ 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการจัดหาเงินสวัสดิการของโรงเรียน krukanyaporn01 สัปดาห์ 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงาน ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา กับอำเภอพุทธมณฑล krukanyaporn01 สัปดาห์ 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนดาวน์โหลดใบสมัครโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT 2017 Krusarun01 สัปดาห์ 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล krukanyaporn01 สัปดาห์ 6 days ago
Pageกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี mix500302 weeks 2 days ago
Imageนางสาวกรรณธิมา หวานชื่น ผู้เยี่ยมชม03 weeks 3 days ago
Pageกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน mix500303 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก krukanyaporn03 weeks 4 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
11 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel: 02-4313614, 02-4313725, 034-297663   fax: 02-4313615,034-297664
E-mail : kanjana@kjn.ac.th