Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารวิชาการ

download

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางวรรณวิภา พฤฒิภากร ผู้เยี่ยมชม00 วินาที ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ 2 อัตรา Krusarun01 วัน 18 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Krusarun02 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนสรุปการติดตามผลการสอบตรง/โควตา นั้นเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Krusarun03 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 Krusarun04 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 Krusarun06 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 Krusarun07 weeks 17 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศผลคะแนนสอบเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า (Pre-Test) Krusarun07 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Test Krusarun07 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ krukanyaporn07 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน krukanyaporn07 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนรายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร คนดีศรีกาญจนาฯ Krusarun07 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนสพฐ. เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 krukanyaporn07 weeks 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Krusarun07 weeks 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ krukanyaporn08 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 krufirst010 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา krukanyaporn010 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ krukanyaporn010 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว krukanyaporn010 weeks 1 วัน ago
บล็อกบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ผู้เยี่ยมชม011 weeks 21 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ krukanyaporn011 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกำหนดการเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 Krusarun011 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศโรงเรียน เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Krusarun013 weeks 16 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรางวัลสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชมเชย Krusarun014 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศด่วน ปิดเรียนเป็นการภายใน วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 krukanyaporn014 weeks 6 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
10 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel: 02-4313614-5,02-4313725, 034-297663   fax: 034-297664
E-mail : kanjana@kjn.ac.th