สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางวรรณวิภา พฤฒิภากร ผู้เยี่ยมชม00 วินาที ago
Imageนางสาวกิจวรรณ หนูฤทธิ์ krukanyaporn011 hours 24 min ago
Imageนางสาวพีรดา ปลื้มจิตต์ krukanyaporn011 hours 26 min ago
Imageนางสาวฐิตินันท์ แปขุนทด krukanyaporn013 hours 34 min ago
ข่าวสารโรงเรียนการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2562 Krusarun04 days 7 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนโครงการพัฒนการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพ ณ โรงเรียนจั๋วลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน krukanyaporn04 days 8 hours ago
Imageนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ krukanyaporn04 days 10 hours ago
Albumบุคลากรงานห้องสมุด mix500304 days 11 hours ago
Albumบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย nawapooh04 days 11 hours ago
Imageนายศุภกิตต์ ดนุดิษฐ์ ผู้เยี่ยมชม04 days 11 hours ago
Imageนายศรัณย์ จันทร์แดง mix500324 days 11 hours ago
Imageนายรวิภาส โคมากุล krukanyaporn04 days 12 hours ago
Imageนางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง punrada04 days 12 hours ago
Imageนางสาวกัญภร แสงมณี ผู้เยี่ยมชม04 days 12 hours ago
Imageนางสาวหรรษา สีใส krukanyaporn04 days 12 hours ago
Imageนายกิตติพร นันต๊ะภาพ krukanyaporn04 days 12 hours ago
Imageนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ krukanyaporn05 days 13 hours ago
Imageนายวิธวินท์ ทองมังกร krukanyaporn05 days 14 hours ago
Imageนางสาวกุลญา แสงทอง krukanyaporn05 days 14 hours ago
Imageนางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร krukanyaporn05 days 14 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล krukanyaporn01 สัปดาห์ 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนงานนิเทศการเรียนการสอน punrada01 สัปดาห์ 3 days ago
Imageนางศิรินาถ สุขแสน krukanyaporn01 สัปดาห์ 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนยินดีต้อนรับ รองฯ เศรษฐพัฒน์ สลับศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นคปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ด้วยความยินดียิ่ง krukanyaporn01 สัปดาห์ 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน krukanyaporn01 สัปดาห์ 4 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 17 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th