Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางวรรณวิภา พฤฒิภากร ผู้เยี่ยมชม00 วินาที ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักการ) krukanyaporn04 hours 38 min ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครสอบ Pre-Test เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Krusarun05 days 21 hours ago
Pageทำเนียบผู้อำนวยการ mix500301 สัปดาห์ 2 hours ago
Pageคณะผู้บริหาร mix500301 สัปดาห์ 2 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา และค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Krusarun01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ด้วยความยินดียิ่ง krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนการจัดสอบภาษาอังกฤษ โดยแบบทดสอบ มาตรฐานสากลเทียบเคียงผล CEFR Krusarun01 สัปดาห์ 5 days ago
Pageกลุ่มบริหารทั่วไป mix500302 weeks 20 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรายงานผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาเยอรมัน ระดับ A1 และ A2 Krusarun02 weeks 21 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนทดสอบ kruaof03 weeks 1 วัน ago
ผลงานเผยแพร่รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอน รายวิชา ง21101 การงานอาชีพกับการดำรงชีวิต 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Krusarun03 weeks 2 days ago
ผลงานเผยแพร่การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Krusarun03 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนงานนิเทศการเรียนการสอน punrada03 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนTO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม krufirst06 weeks 1 ชั่วโมง ago
ข่าวสารโรงเรียนรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗ krukanyaporn06 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนการแข่งขันกีฬาแห่งความรัก ความสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี มีสันติสุข (กีฬาโรงเรียนรักษาศีล ๕) krukanyaporn06 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนเปิดการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาภาษาเยอรมัน ระดับ A1และ A2 ตามมาตรฐานของ CEFR มาตรฐานของยุโรป ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนภาษาเยอรมัน krukanyaporn06 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางกลับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย krukanyaporn06 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนพิธีเกษียณอายุราชการ ผอ.กลุ่ม สพม.9 และผอ. รองผอ. คุณครู และบุคลากรมัธยมศึกษา จ.นครปฐม krukanyaporn06 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา krukanyaporn06 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล krukanyaporn06 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560 krukanyaporn06 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนสโมสรโรตารีพุทธมณฑลมอบหนังสือภาควิชาการภาษาอังกฤษ ให้ทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) krukanyaporn06 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ krukanyaporn07 weeks 1 วัน ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
15 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th