Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางวรรณวิภา พฤฒิภากร ผู้เยี่ยมชม00 วินาที ago
Imageนายอภิสิทธิ์ บุญจูง krukanyaporn01 วัน 6 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศ New Zealand krukanyaporn02 days 4 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนCanada English Summer Camp krukanyaporn02 days 4 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น Krusarun01 สัปดาห์ 22 hours ago
Imageนางสาวศุทรา เอมโอษฐ์ krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
Imageนายจรินทร์ ภูกระโทก krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 Krusarun01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการสอนภาษาอังกฤษ krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนเพาะพันธ์ุปัญญา KPN: ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา ครั้งที่ 2 krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียน"เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร" โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) krukanyaporn01 สัปดาห์ 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) krukanyaporn01 สัปดาห์ 4 days ago
Imageนางปริศนา เสลาคุณ krukanyaporn01 สัปดาห์ 4 days ago
Imageนางปริศนา เสลากุล jilapat01 สัปดาห์ 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันภาษาต่างประเทศ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม krukanyaporn02 weeks 20 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนคณะตัวแทนผู้บริหารของ สพม.๑๔ (ระนอง พังงา ภูเก็ต) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานสวัสดิการของโรงเรียน krukanyaporn02 weeks 20 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาค รอบชิงชนะเลิศ krukanyaporn02 weeks 20 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ krukanyaporn02 weeks 20 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเส้นทางสู่อนาคต krukanyaporn02 weeks 20 hours ago
บล็อกบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ผู้เยี่ยมชม02 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ Krusarun02 weeks 3 days ago
Imageนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ krukanyaporn03 weeks 4 days ago
Imageนางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง krukanyaporn03 weeks 4 days ago
Imageนายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี Krusarun03 weeks 4 days ago
Imageนางสาวทวิณา ไชยยงยศ ผู้เยี่ยมชม03 weeks 4 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th