สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมศูนย์กิจกรรม
ด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์


รายละเอียด

โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3

      
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ยินดีต้อนรับ คณะผู้ประเมินภายนอก รอบที่ 3 (สมศ.) ปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2554 
ด้วยความยินดียิ่ง

12 สิงหา มหาราชินี

1


                               ราชินยาศิรพาท

     สิบสองสิงหามหาราชินี                       ครบดิถีเจ็ดสิบเก้าพระชันษา
คู่บุญองค์ภูมิพลกษัตรา                           พระมาตาประชาราษฏร์ศรีแผ่นดิน

     สิริกิติ์สิริโฉมสิริฉัตร                          สิริหัตถ์สิริพจน์สิริศิลป์

สิริหทัยคู่พระนวมินทร์                            สิริถิ่นสิริงานเพื่อปวงชน

     ศิลปาชีพระบิลศิลป์แห่งชาติ                ทรงเปรื่องปราดราชกิจอนันต์ผล

ป่ารักษ์น้ำพิทักษ์ไพรให้ดาลดล                  ทั่วสากลลดโลกร้อนเย็นอุดม

     อภิลักขิตกาลเหล่าปวงข้าฯ                  กาญจนาภิเษกฯ นครปฐม

พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม                   น้อมบังคมแทบบาทกตัญชลี

     ร้อยกรองต่างมาลัยลำยองลักษณ์          ด้วยจิตภักดิ์สนองคุณเหนือเกศี

ถวายศัพท์สังคีตศิลป์มโหรี                       เทิดพระปรีชาญาณเลิศล้ำทั่วไทย

     อัญเชิญพระไตรรัตน์จรัสหล้า              เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งน้อยใหญ่

บันดาลจตุรพิธพรชัย                              เกียรติเกรียงไกรขอจงทรงพระเจริญ

                                                                                                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                    ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน

                       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

                                                                                    นางจินดารัชต์  ทวีสินธนานนท์ ร้อยกรอง                                                                      

ถวายพระพรออนไลน์

วันสำคัญ     วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนชายและอาคารหอนอนนักเรียนหญิงดาวน์โหลด

บริจาคคอมพิวเตอร์


หัวหน้างานคอมพิวเตอร์บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนขาดแคลน
ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี   โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
และโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์  จ.นครปฐม
 

ขอเชิญเลือกตั้งประธานสภานักเรียน


 

พิธีไหว้ครูและรับมอบเข็ม ภ.ป.ร.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ได้จัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับมอบเข็ม ภ.ป.ร. ประจำปี 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554

ประกาศรับสมัครครู-เจ้าหน้าที่

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท

๑. วิชาสังคมศึกษา        ๑  อัตรา
๒. วิชาภาษาไทย          ๑  อัตรา
๓. วิชาภาษาเยอรมัน      ๑  อัตรา
และรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. จำนวน  ๑ อัตรา

ติดต่อได้ที่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โทร.๐-๓๔๒๙-๗๖๖๓ ต่อ ๔๔๔

ค่ายรักษ์แก้วกาญจนา


ค่ายคุณธรรมโครงการค่ายรักษ์แก้วกาญจนา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 84 พรรษา

ประจำปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2554
ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม และพุทธมณฑล
**********

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
4 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th