สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศสอบราคา


ประกาศสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย

ราบละเอียด

 

รายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ

        ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิก วิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2554 เรียบร้อยแล้ว นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ได้รับคัดเลือกเข้าค่าย จำนวน 5 คน ดังนี้   
         1.  นายปวริศร์   เสรีชัยพร                                  ค่ายฟิสิกส์               
         2.  นางสาวกมลรัตน์   มณฑาทิพย์                        ค่ายเคมี
         3.  นางสาวปราณปริยา   ไตรโชค                        ค่ายเคมี
         4.  นางสาวนภัสนันท์   ศิริเอี่ยมแสง                      ค่ายชีววิทยา
         5.  นางสาวพรชนก     เทพขาม                           ค่ายคอมพิวเตอร์

กำหนดการปิด/เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2554

       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
          ขอแจ้งกำหนดการปิด/เปิดภาคเรียน ดังนี้

ยินดีต้อนรับ..รองผู้อำนวยการคนใหม่

null

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย


 


ดาวน์โหลด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554


ร้อยดวงใจสานสายใย เชิดชูครูเกษียณ

            ด้วยในวันที่ 30 กันยายน 2554 นี้
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.สุรีย์พร สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
และ นางสาวพูนสุข นิติวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนจึงจัดงาน "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย เชิดชูครูเกษียณ" ขึ้น
ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอุบาลีคุณูปมาจารย์ อาคารสิรินทร์พัฒนา

๘๔ พรรษา


 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

 

๕ ธันวาคม ๒๕๕

ถวายพระพรออนไลน์

กีฬาสัมพันธ์


กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2554
 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯสิ้นพระชนม์


 

เมื่อเวลา 20.00น. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  สิ้นพระชนม์

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th