Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลที่นักเรียนและครูได้ร่วมกิจกรรม / แข่งขัน / ประกวด ในช่วงปิดภาคเรียนถึงปัจจุบัน


วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลที่นักเรียนและครูได้ร่วมกิจกรรม / แข่งขัน / ประกวด
ในช่วงปิดภาคเรียนถึงปัจจุบัน หลังกิจกรรมหน้าเสาธง
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ

พิธีรับมอบเข็มเครื่องหมาย ภปร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

img

กำหนดการพิธีรับมอบเข็มเครื่องหมาย ภปร

อำเภอพุทธมณฑลร่วมกับประชาคมพุทธมณฑล ให้เกียรติใช้สถานที่ของโรงเรียน เพื่อจัดงาน "เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติฯ"


วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อำเภอพุทธมณฑลร่วมกับประชาคมพุทธมณฑล ให้เกียรติใช้สถานที่ของโรงเรียน
เพื่อจัดงาน "เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติฯ"

ประกาศ การสอบแข่งขันเข้าโครงการฯ สอวน.


ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก สอวน. (คณิตศาสตร์)
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก สอวน. (วิทยาศาสตร์)
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก สอวน. (คอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ คณิตศาสตร์ รายงานที่ห้องพักครูคณิตฯ คาบพักกลางวัน
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานนำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสื่อมวลชนเยี่ยมชม “โครงการยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย”


กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา ๒๕๖๑


วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนไม่สูบบุรี่
และแสดงกิจกรรมเพลงเรือต่อต้านการสูบบุหรี่ พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการ ดร.นพดล เด่นดวง ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมประกวดกิจกรรมวัดงดบุหรี่โลก

เนื่องในวันวิสาขบูชา ตัวแทนคณะครู-นักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธมณฑล


วันอังคารที่่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
ตัวแทนคณะครู - นักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง
ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รับเสด็จฯ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล


วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะครู-นักเรียนหอพัก และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมกิจกรรม “วันวิสาขบูชา” ณ พุทธมณฑล รับเสด็จฯ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัยและการเวียนเทียนประทักษิณ รอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

โรงเรียนได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมคณะ พบปะพูดคุยกับพนักงานขับรถตู้รับ - ส่งนักเรียน


วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมคณะ
พบปะพูดคุยกับพนักงานขับรถตู้รับ - ส่งนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายและแนนวปฏิบัติให้ตรงกัน

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th