Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วันภาษาไทยแห่งชาติ


วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ พร้อมกันนี้ ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพดล เด่นดวง ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย และนักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

img

กิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อ Science Fighting


วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อ Science Fighting ให้กับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

งานชุมนุมลูกเสือ สพม.๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ สพม.๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา


วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับมอบหมายจากอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนฯ จัด
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ โดยมีนายอำเภอพุทธมณฑล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครูและบุคลากรของโรงเรียน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนรับเสด็จฯ ผู้แทนพระองค์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล


วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนรับเสด็จฯ ผู้แทนพระองค์
ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) วัดญาณเวศกวัน วัดสาลวัน และวัดเทพนิมิตร


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
โดยทำการหล่อเทียน พร้อมตกแต่ง เพื่อจัดถวายเทียนพรรษา ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  วัดญาณเวศกวัน วัดสาลวัน และวัดเทพนิมิตร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th