สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

กิจกรรม STEM ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียดโครงการ คลิก
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ปิดรับสมัครแล้ว)

ตรวจสอบผลการสมัคร
คลิก

วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

img

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

img

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

img

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา 2562

img
DOWNLOAD

หมายเหตุ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลงเครื่องก่อน แล้วค่อยสั่งพิมพ์ ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

img

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    - ห้องเรียน English Program

    - ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    - ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    - ห้องเรียน English Program (คณิต-อังกฤษ)
    - ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ (วิทย์ - คณิต)
    - ห้อง SMTE (วิทย์ - คณิต)
    - ห้องเรียนปกติ

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนดีศรีกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2561

img
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งชุดพิธีการ ตรวจสอบการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
นักเรียนหญิงที่ผมยาวให้เก็บรวบผมให้เรียบร้อย

นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ คลิก

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและดีเด่น

หมายเหตุ
     - นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ให้เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรและเข็มรางวัลเรียนดีเยี่ยม ในงาน
คนดีศรีกาญจนา 18 มี.ค.62 (ชุดพิธีการ)
     - นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้รับเกียรติบัตรเรียนดีเด่นจากคุณครูที่ปรึกษา  วันที่ 18 มี.ค.62
ยกเว้น ม.3 ให้รับวันที่ 15 มี.ค.62 (ชุดนักเรียน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สมัครด้วยตนเองที่งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทร.๐-๒๔๓๑-๓๗๒๕ ต่อ ๔๔๔
เอกสารแนบประกาศการรับสมัคร

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
8 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th