สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

เยี่ยมชมรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

          วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลักภัย ประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๒-๔๐๓ ชั้น ๔ และเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา เกียกกาย

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

            วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เลิศประชารักษ์" โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วางศิลาฤกษ์หอพระเพื่อประดิษฐานองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลอง) รูปเหมือนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) และทรงถวายผ้าห่มสไบทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางกาย ฉายอัจฉริยะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา กาญจนาฯ น้อมรำลึกพระภูมี สดุดีองค์ราชัน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

           วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้ให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียน ก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางกาย ฉายอัจฉริยะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา กาญจนาฯ น้อมรำลึกพระภูมี สดุดีองค์ราชัน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑


        วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมี นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ถวายภัตตาหารแด่ คณะพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ สามเณร และพระนักศึกษา ในการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ ๔๖ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

      วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารแด่ คณะพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ สามเณร และพระนักศึกษา ในการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ ๔๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 PORTFOLIO เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

     วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสามประสานสามัคคี ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศน์ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์


         วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสามประสานสามัคคี ครั้งที่ ๖ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศน์ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศน์ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

รับมอบโล่รางวัลชมเชย ระดับประเทศ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

นักเรียนยุวกาชาด รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
6 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th