Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ BAN MAI SECONDERY AND HIGH SCHOOL,VIETNAM


วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ BAN MAI SECONDERY AND HIGH SCHOOL,VIETNAM

"เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร" โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะ ใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ ๕๐ รูป ถวายพานพุ่ม หน้าพระบรมสาธิศลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

 

วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมาย รองผู้อำนวยการธนกฤต ธรรมวนิชย์ และรองผู้อำนายการกานดา หงษ์เวียงจันทร์ นำตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะ ใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ ๕๐ รูป ถวายพานพุ่ม หน้าพระบรมสาธิศลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านนายอำเภอพุทธมลฑลเป็นประธานในพิธี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักการ)


เอกสารแนบประกอบการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการชาย - หญิง

ได้รับเกียรติจากโรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดสวัสดิการและการจัดกิจกรรมในโรงเรียน


วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเกียรติจากโรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดสวัสดิการ และการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ ยกย่องพ่อดีเด่น


วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ด้วยในวันที่  ๕ ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  และกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อและยกย่องพ่อดีเด่น ณ  หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ ยกย่องพ่อดีเด่น 

โครงการจัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ให้กับนักเรียนและบุคลากรที่สนใจ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  จัดทำโครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ให้กับนักเรียน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวงร่วมกับวัดมะเกลือ วัดเทพนิมิต และวัดสุวรรณาราม
ในการดูแลประสานงานโครงการดังกล่าว

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (๒๕ พฤศจิกายน)

ตัวแทนคณะครู กรรมการนักเรียน ร่วมงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ณ วัดสุวรรณาราม


วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัวแทนคณะครู กรรมการนักเรียน ร่วมงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นในเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ (วันลอยกระทง) ของทุกปี

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีกับพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ณ วัดรางไทร


วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีกับพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ณ วัดรางไทร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th