Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารวิชาการ

download

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร


วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะศึกษาศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

ประชุมชี้แจง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม


วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชุมชี้แจง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
"สืบสานพระราชปณิธาณ ปลูกจิตวิญญาณคุณภาพครูไทย"

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สกลนคร ประชุมจัดทำแผนงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วันที่ ๑๗ ข ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สกลนคร
ประชุมจัดทำแผนงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม
ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ที่ ๑๔ ดำเนินการไปได้ด้วยดี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียน ร่วมรับผู้แทนพระองค์ และร่วมสวดทำนองสรภัญญะ ในการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา


วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗:๐๐ น.
ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียน ร่วมรับผู้แทนพระองค์
และร่วมสวดทำนองสรภัญญะ ในการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวแทนคณะครู นักเรียน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อบรมการนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดอบรมนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง การนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ตามประเพณีที่ดีของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษาและถวายเทียนวัดไร่ขิง,วัดสาลวัน, วัดเทพนิมิตร และวัดญาณเวศกวัน

วันอังคารที่ ๔ - วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ตามประเพณีที่ดีของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา
และวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวถวายเทียนพรรษา หน้าเสาธง หลังกิจกรรมประจำวันโดยพร้อมเพรียงกัน แล้วตัวแทนนักเรียนแต่ละคณะสี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดไร่ขิง, วันสาลวัน, วันเทพนิมิตร และวัดญาณเวศกวัน

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง ๑๐ จัดบรรพชาสามเณร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช


วันจันทร์ที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง ๑๐ จัดบรรพชาสามเณร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา

img
เอกสารแนบท้ายประกาศ
 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 034-297663   fax: 02-4313615,034-297664
E-mail : kanjana@kjn.ac.th