Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา และค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา และค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา EP ม.1,ม.2
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา EP ม.4
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1,ม.2,ม.3
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4,ม.5,ม.6
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงค่าหอพัก ม.1,ม.2,ม.3
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงค่าหอพัก ม.4,ม.5,ม.6
หนังสือแจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม

*เกณฑ์การแข่งขันประภท TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
*เกณฑ์การแข่งขันประเภท TO BE NUMBER ONE IDOL

การแข่งขันกีฬาแห่งความรัก ความสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี มีสันติสุข (กีฬาโรงเรียนรักษาศีล ๕)


วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม จัดการแข่งขันกีฬาแห่งความรัก ความสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี มีสันติสุข (กีฬาโรงเรียนรักษาศีล ๕)
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

เปิดการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาภาษาเยอรมัน ระดับ A1และ A2 ตามมาตรฐานของ CEFR มาตรฐานของยุโรป ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนภาษาเยอรมัน

วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เปิดการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)เพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาภาษาเยอรมัน
ระดับ A1และ A2 ตามมาตรฐานของ CEFR มาตรฐานของยุโรป ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนภาษาเยอรมัน โดยมี น.ร.ทั้งสองระดับมีประมาณ ๔๐ คน ครูเยอรมัน ๒ คน ศิษย์เก่า มช.มนุษยศาสตร์ เอก เยอรมัน 
เรียนเข้ม ๖ ช.ม.ต่อวัน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกทำข้อสอบ ๖๐ ชั่วโมง Deutsch ๑๙, ๒๐

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางกลับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย


วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑
นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  (ระยะเวลา ๖ เดือน) ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เดินทางกลับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย

พิธีเกษียณอายุราชการ ผอ.กลุ่ม สพม.9 และผอ. รองผอ. คุณครู และบุคลากรมัธยมศึกษา จ.นครปฐม


วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
ชาวจังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.สพม.๙ ท่านนิพนธิ์ ก้องเวหา  ประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ
ผอ.กลุ่ม สพม.9 และผอ. รองผอ. คุณครู และบุคลากรมัธยมศึกษา จ.นครปฐม

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา


วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )
จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาให้นักเรียนที่สนใจ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
พิธีปิด โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรโรตารีพุทธมณฑลมอบหนังสือภาควิชาการภาษาอังกฤษ ให้ทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สโมสรโรตารีพุทธมณฑลมอบหนังสือภาควิชาการภาษาอังกฤษ ให้ทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th