Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์คุณครูทุกท่านส่งบทคัดย่องานวิจัย


ส่งบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ และรายชื่อนักเรียน "คนดีศรีกาญจนา" ประจำปีการศึกษา 2560

img
หนังสือประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดีศรีกาญจนา Update*
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

เกณฑ์ในการคัดเลือกเด็กดีศรีกาญจนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 และห้องสอบคัดเลือก

img
                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกประเภท

                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
                                        
  1. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์และห้องส่งเสริมฯ
                                         
2. คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
                                         
3. ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
                                         
4. ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
                                         
5. ภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน
                                         
6. English Program (คณิต-อังกฤษ)
                                         
7. SMTE (วิทย์ - คณิต)
                      ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบคัดเลือก
                     
ห้องสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                     
ห้องสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แจ้งกำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

img

ประกาศผลการสอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2561

img
ประกาศผลการสอบ (เรียงตามเลขที่สมัคร)
เกียรติบัตรมอบให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนสอบอยู่ในระดับ 1-10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2561

img
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ตารางสอบ

ข้อชี้แจงสำหรับผู้เข้าสอบ

 1. นักเรียนต้องมาถึงสนามสอบเวลา 07.00 น เพื่อเข้าแถวแยกตามห้องสอบ
 2. การแต่งกาย ชุดนักเรียน
 3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ   
      - ดินสอดำ 2B 
      - ปากกา   
      - ยางลบ   
      - กบเหลาดินสอ 
      - บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

**หมายเหตุ ลำดับที่ 759, 1113 และ 1414 อยู่ห้องสอบสุดท้าย

ตารางการเรียนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดผลระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

img
ตารางเรียนเสริม ม.3
ตารางเรียนเสริม ม.6
 

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาประจำปี 2560

img

ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นโท
ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาประจำปี 2560

img

โครงการพัฒนาทักษะ STEM ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการเครือข่าย (MOU) มหาวิทยาลัยมหิดล

imgวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๕๐ คน
เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะ
STEM ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการเครือข่าย (MOU)
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th