Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ

รับสมัครครูและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ เมืองหลวงฮานอย ประเทศเวียดนาม

img
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัครครู
ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียน
รายละเอียด MOU

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

img

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ เมืองหลวงฮานอย ประเทศเวียดนาม

img

สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
เอกสาร MOU
- ภาษาอังกฤษ        - ภาษาไทย         - ภาษาเวียดนาม


วันพระราชทานมงคลนาม ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

img

งานเวทีแห่งการเรียนรู้ "ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา ครั้งที่ ๒"

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ นักเรียนได้จัดทำนวัตกรรมขึ้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จีงจัดงานเวทีแห่งการเรียนรู้ "ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา ครั้งที่ ๒"  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้กับชุมชน ซึ่งตอบสนองโครงสร้างการเรียนรู้ในการให้บริการสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้ในชีวิตประจำวัน  ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

จัดสอบเตรียมความพร้อม (Pre-Test) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดสอบเตรียมความพร้อม (Pre-Test) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อซักซ้อมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 

ผลลำดับคะแนนการจัดแผนการเรียน นักเรียนชั้น ม.๓ เพื่อศึกษาต่อ ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับตรวจสอบ)

img
ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และจะได้รับผลการจัดลำดับรายบุคคล เพื่อแจ้งผู้ปกครอง ภายในวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๒

ผลคะแนนการสอบวัดความรู้และทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด
img

ผลคะแนนการสอบวัดความรู้และทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดสอบ
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2560

img
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ธรรมศึกษาชั้นโท
ธรรมศึกษาชั้นเอก

- นักเรียนที่ผ่านธรรมศึกษาเอก รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษากับครูจันทิรา ผลวัฒนะที่ ห้องบริหารทั่วไป
- นักเรียนที่ผ่านธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ที่กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 -วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

รายชื่อนักเรียนสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

img
แผนผังห้องสอบ
รายชื่อธรรมศึกษาชั้นตรี
รายชื่อธรรมศึกษาชั้นโท
รายชื่อธรรมศึกษาชั้นเอก

เนื้อหาวิชาสอบ

img img img
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก


* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
10 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th