Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ

รายชื่อนักเรียนสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

img
แผนผังห้องสอบ
รายชื่อธรรมศึกษาชั้นตรี
รายชื่อธรรมศึกษาชั้นโท
รายชื่อธรรมศึกษาชั้นเอก

เนื้อหาวิชาสอบ

img img img
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก


ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ย. 2561

imgแบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

รายงานผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาเยอรมัน ระดับ A1 และ A2

img
ดูรายงานผลการสอบ

โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการและวัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

img
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับข่าวสาร
รายละเอียดของโครงการ

งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 7

img
งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน
     1. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
     2. กำหนดการ
     3. ข้อมูลผู้ประสานงาน
     4. แผนผังจัดแสดงนวัตกรรม
     5. แผนผังลำดับที่นั่งในพิธีเปิด

     6. ห้องนำเสนองานวิจัยสำหรับครู  
     7. แผนผังที่พักของนักเรียนชาย
     8. แผนผังที่พักของนักเรียนหญิง

     9. แผนผังจัดบูธระดับ ม.ต้น
   10. แผนผังจัดบูธระดับ ม.ปลาย
*NEW

ผลการแข่งขันการแสดงนวัตกรรมฯ
     1. ผลการแสดงนวัตกรรมฯ ครู
*NEW
     2. ผลการแสดงนวัตกรรมฯ นักเรียน ม.ต้น
*NEW
     3. ผลการแสดงนวัตกรรมฯ นักเรียน ม.ปลาย
*NEW

เกียรติบัตร *NEW
      1. เกียรติบัตรสำหรับ ครู
      2. เกียรติบัตรสำหรับ นักเรียน

รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

img
คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครออนไลน์ คลิก

ประกาศการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2561

img
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
**นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ใช้ห้องเรียนตามเดิม

บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงโครงการปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

img
img
 บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงโครงการปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และเตรียมความพร้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ส่งผลการเรียนโครงการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

img
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกคะแนน
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ส่งไฟล์คะแนน (สำหรับครู)
กำหนดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโครงการปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

img

แบบประเมินครูผู้สอน (สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1)
วิชาคณิตศาสตร์ ม.1
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
วิชาสังคมศึกษา ม.1
วิชาภาษาไทย ม.1
วิชาภาษาอังกฤษ ม.1

แบบประเมินครูผู้สอน (สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4)
เลือกประเมินเฉพาะวิชาที่เรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ม.4
วิชาฟิสิกส์ ม.4
วิชาเคมี ม.4
วิชาชีววิทยา ม.4

วิชาภาษาไทย ม.4
วิชาภาษาอังกฤษ ม.4
วิชาภาษาฝรั่งเศส ม.4
วิชาภาษาเยอรมัน ม.4
วิชาภาษาจีน ม.4

แบบประเมินโครงการ (สำหรับครูและนักเรียน)
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน (สำหรับครู)

**ให้นักเรียนและครูประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เม.ย. 2561

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
7 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th