สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

img
ตารางสอบ

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Environmental Integrated Camp 2020


ใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรม
กำหนดการ
หมายเหตุ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ยกเว้น English Program เนื่องจากมีกิจกรรมเฉพาะของโปรแกรมรองรับ
รับเอกสารใบสมัครที่ห้องกลุ่มนโยบายและแผน

 

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ประกาศการปรับตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ตารางเรียนที่มีการปรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

img

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

img
ตารางเรียนชั้น ม.1    ตารางเรียนชั้น ม.2   ตารางเรียนชั้น ม.3
ตารางเรียนชั้น ม.4   ตารางเรียนชั้น ม.5   ตารางเรียนชั้น ม.6

นักเรียนตรวจสอบรหัสชั้นเรียน Google Classroom เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒


รายชื่อนักเรียนมีผลการเรียนดีเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายชื่อนักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          นักเรียนสามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรกับอาจารย์ที่ปรึกษา (โรงเรียนจะจัดพิธีรับเข็มรางวัลเรียนดีเยี่ยมให้ในวันเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งจะแจ้งกำหนดวันเวลาการจัดงานในภายหลัง) สอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.กมลชนก  ภาคภูมิ โทร. ๐๘๔-๑๐๕๗-๓๒๑

โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

imgคู่มือการเรียนปรับพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EP)

กลุ่มไลน์ (Line) สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน (เข้าเฉพาะนักเรียน)
Group Line ม.1
Group Line ม.4

การเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom
ม.1 วันที่ 11-27 พ.ค. 2563
ม.4 วันที่ 11-22 พ.ค. 2563

คู่มือการใช้งาน Google Classroom
คู่มือการใช้งาน Zoom

วิดีโอสอนใช้งาน Zoom
คู่มือการใช้งาน AcuConference
img

รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

 img
ตอบแบบสำรวจ

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
8 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th