สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒


รายชื่อนักเรียนมีผลการเรียนดีเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายชื่อนักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          นักเรียนสามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรกับอาจารย์ที่ปรึกษา (โรงเรียนจะจัดพิธีรับเข็มรางวัลเรียนดีเยี่ยมให้ในวันเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งจะแจ้งกำหนดวันเวลาการจัดงานในภายหลัง) สอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.กมลชนก  ภาคภูมิ โทร. ๐๘๔-๑๐๕๗-๓๒๑

โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

imgคู่มือการเรียนปรับพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EP)

กลุ่มไลน์ (Line) สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน (เข้าเฉพาะนักเรียน)
Group Line ม.1
Group Line ม.4

การเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom
ม.1 วันที่ 11-27 พ.ค. 2563
ม.4 วันที่ 11-22 พ.ค. 2563

คู่มือการใช้งาน Google Classroom
คู่มือการใช้งาน Zoom

วิดีโอสอนใช้งาน Zoom
คู่มือการใช้งาน AcuConference
img

รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

 img
ตอบแบบสำรวจ

ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรองที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

img
ดูประกาศรายชื่อ ม.1
ดูประกาศรายชื่อ ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้น ม.4 แผนการเรียน English Program

img
ดูประกาศรายชื่อ
 

แบบรายงานผลสอบ O-NET สำหรับนำไปใช้ในการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

img

รายงานข้อมูลผล O-NET ป.6 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
ดูผลการส่ง

รายงานข้อมูลผล O-NET ม.3 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4
ดูผลการส่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทการคัดเลือกภายใน)

img
ผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนที่ประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้สละสิทธิ์ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

จัดแสดงผลงานนิทรรศการ "ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา" ของนักเรียนที่เรียนวิชา Independent Study ครั้งที่ ๓

       วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดแสดงผลงานนิทรรศการ "ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา" ของนักเรียนที่เรียนวิชา Independent Study ครั้งที่ ๓ ณ ลานอเนกประสงค์

ผลการจัดลำดับคะแนนสอบสำหรับเลือกแผนการเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

img
ผลการจัดลำดับคะแนนสอบสำหรับเลือกแผนการเรียน

หมายเหตุ
- ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับผลการจัดแผนรายบุคคลที่แจกให้วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หรือไม่
- หากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดติดต่อสำนักทดสอบกลาง (ฝ่ายวิชาการ) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น.

ประกาศ การคัดเลือกการศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (การคัดเลือกภายในของโรงเรียน)

ประกาศ ประเภทการคัดเลือกภายในโรงเรียน

ประกาศ ประเภทการคัดเลือกภายในโรงเรียน (ฉบับเพิ่มเติม)

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
10 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th