สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง         ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา   ศษ.บ.  สังคมศึกษา
รายวิชาที่สอน

2

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา   กศ.ม.ประวัติศาสตร์เอเชีย
รายวิชาที่สอน

3

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.การมัธยมศึกษา
รายวิชาที่สอน

4

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    - ศศ.บ. สังคมศึกษา
                      -
ศศ.ม.ประวัติศาสตร์ไทย
รายวิชาที่สอน
 -
เหตุการณ์ปัจจุบัน ม. 6
 - ประวัติศาสตร์สากล ม. 5
 - การเงินการคลังการธนาคาร ม. 6
 - ประวัติศาสตร์สากล ม. 5

 

5

นายหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม  (ชื่อเดิม  พงศธร)
ตำแหน่ง  : ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา
    - ศษ.บ.  วิชาเอกสังคมศึกษา  วิชาโทประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - ศศ.ม.  สาขาศาสนาเปรียบเทียบ  มหาวิทยาลัยมหิดล
รายวิชาที่สอน
    - วิชาประวัติศาสตร์ไทย  ชั้น ม.4
    - วิชาประวัติศาสตร์สากล  ชั้น  ม.5
    - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รองหัวหน้ายุวกาชาด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
    - กิจกรรมชุมนุมศาสนาและจริยธรรม
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
  - 19-22 March 2018 Attended The Course in Curriculum and Instruction for Education 4.0 at the SEAMEO Regional Language Centre, Singapore

ผลงานทางวิชาการ :
ผลงานวิจัย:ความหลากหลายทางเพศในมุมมองของจริยศาสตร์ศาสนาคริสต์และพุทธศาสนา
บทความ: ปรากฎการณ์การบูชาท้าวจาตุคามรามเทพในสังคมไทย
บทความในวารสาร

6

ตำแหน่ง          ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา    ค.บ.  สังคมศึกษา
รายวิชาที่สอน

7

 ตำแหน่ง         พนักงานราชการ (ครูสังคมศึกษา)
วุฒิการศึกษา    -
รายวิชาที่สอน

8

ตำแหน่ง            ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา      ศศ.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์
รายวิชาที่สอน

9

 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูสังคมศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล)
วุฒิการศึกษา
รายวิชาที่สอน

10

ตำแหน่ง         ครูอัตราจ้าง (สอนวิชาสังคมศึกษา)
วุฒิการศึกษา
รายวิชาที่สอน

 

11

ตำแหน่ง           ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา     พธ.บ.  สังคมศึกษา
รายวิชาที่สอน

12

ตำแหน่ง          ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา    ศษ.บ. สังคมศึกษา
รายวิชาที่สอน

13

ตำแหน่ง          ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา    ศษ.บ.  สังคมศึกษา
รายวิชาที่สอน

14

ตำแหน่ง          ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา    ค.บ.  สังคมศึกษา (5 ปี)
รายวิชาที่สอน

15

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา     - ศศ.บ.  รัฐศาสตร์
                       - ศศ.ม.  การบริหารองค์การ
รายวิชาที่สอน

16

ตำแหน่ง          ครู  (คศ.1)
วุฒิการศึกษา    ค.บ.  สังคมศึกษา
รายวิชาที่สอน
 

17

ตำแหน่ง          ครู  (ครูผู้ช่วย)
วุฒิการศึกษา    บธ.บ.  การจัดการ
                      ศษ.ม.  นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่สอน   ส22103 สังคมพื้นฐาน  ม.2

 

18

ตำแหน่ง           ครู (ครูผู้ช่วย)
วุฒิการศึกษา    คบ. สังคมศึกษา
รายวิชาที่สอน


                     

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
12 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th