สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

รายงานผลการนำนักเรียนร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25521. เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1    ทุนการศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย ปีการศึกษา 2552    ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2552    จำนวนผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 520 คน     นักเรียนร่วมแข่งขัน จำนวน 1 ทีม 3 คน     1.1 เด็กหญิงพรชนก     เทพขาม         ได้คะแนน 72   คะแนน  ได้ลำดับที่       76     1.2 เด็กหญิงกรกนก    ศิริเอี่ยมแสง      ได้คะแนน 64   คะแนน  ได้ลำดับที่      198     1.3 เด็กชายวริทธิ์ธร    ธนกาญจน์        ได้คะแนน 57   คะแนน  ได้ลำดับที่      3262. แข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ       จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน  2552        นักเรียนร่วมแข่งขัน  จำนวน 5 คน     1.  เด็กหญิงพัชรินทร์     สมบูรณ์พันธุ์    ม 2/6      2. เด็กหญิงปิยธิดา     แสงอร่ามเรือง    ม.2/1      3. เด็กหญิงผกาสินี    พรนพรัตน์  ม. 2/1      4. เด็กหญิงพิมพ์พลอย   เพลงสันเที่ยะ  ม.2/1      5. เด็กหญิงนพวรรณ    วัสนชิน  ม.2/1        นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ของพระพิพัฒน์วีริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th