Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงโครงการปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

img
img
 บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงโครงการปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และเตรียมความพร้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ส่งผลการเรียนโครงการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

img
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกคะแนน
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ส่งไฟล์คะแนน (สำหรับครู)
กำหนดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโครงการปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

img

แบบประเมินครูผู้สอน (สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1)
วิชาคณิตศาสตร์ ม.1
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
วิชาสังคมศึกษา ม.1
วิชาภาษาไทย ม.1
วิชาภาษาอังกฤษ ม.1

แบบประเมินครูผู้สอน (สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4)
เลือกประเมินเฉพาะวิชาที่เรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ม.4
วิชาฟิสิกส์ ม.4
วิชาเคมี ม.4
วิชาชีววิทยา ม.4

วิชาภาษาไทย ม.4
วิชาภาษาอังกฤษ ม.4
วิชาภาษาฝรั่งเศส ม.4
วิชาภาษาเยอรมัน ม.4
วิชาภาษาจีน ม.4

แบบประเมินโครงการ (สำหรับครูและนักเรียน)
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน (สำหรับครู)

**ให้นักเรียนและครูประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เม.ย. 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 
สมัครด้วยตนเองที่งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา ๐๘.๓๐
๑๖.๓๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒ - ๔๓๑
๓๗๒๕
ต่อ ๔๔๔  ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบประกอบการรับสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นม.3

img

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา และค่าหอพัก ปีการศึกษา 2561


+++ค่าบำรุงการศึกษา++
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1 EP
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2,ม.3
ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ม.2 EP
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4 EP
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4 SMTE
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.5,ม.6
+++ค่าหอพัก (เฉพาะนักเรียนหอพัก)++
ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.1
ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.2,ม.3
ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.4 (นร.เก่า)
ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.4

ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.5,ม.6
+++หนังสือแจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา++
หนังสือแจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1
หนังสือแจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4
หนังสือแจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2,ม.3,ม.5,ม.6

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th