Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

มอบรางวัลนักเรียนในโครงการยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดทำพิธีมอบรางวัลนักเรียนในโครงการยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ที่ได้นำเสนองานวิจัย ตามระดับเหรียญรางวัลของผลงานวิจัยกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561


วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
สภานักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในการเลือกตั้งใช้การลงคะแนนเลือกตั้งด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กกต.นครปฐม
ตลอดการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ศิลปากรสมาคม และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ขอเชิญชม การแสดงนาฏศิลป์ไทย - ศรีลังกา ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเกียรติให้เป็นยุวกาชาดกองเกียรติยศในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ ๒๗ มกราคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด ในปีนี้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเกียรติให้เป็นยุวกาชาดกองเกียรติยศในพิธีสวนสนาม และได้ส่งยุวกาชาดเข้าร่วมแข่งขันในทุกกิจกรรม

ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่จะเดินทางไปเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษาจีน


วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่จะเดินทางไปเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษาจีน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประเทศจีน

วัดไร่ขิง พระอารามหลวงจัดอบรมบาลีก่อนสอบ สำหรับเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔


วันที่ ๒๔ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
จัดอบรมบาลีก่อนสอบ สำหรับเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร)
เป็นปีที่ ๔๔ ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนหอพักโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ช่วยดูแลจัดเตรียมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน English Program (EP)


วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียน English Program (EP) ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๕


วันเสาร์ที่ ๒๐ - วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนจำนวน ๕ คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ฯ
ภาคกลางตอนล่าง

เชิญเที่ยวชมและถ่ายภาพ ทุ่งทานตะวันบาน@KPN

.

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

LINE KPN

line

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th