Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันเกียรติยศ ลูกแก้วกาญจนา ก้าวสู่ฝั่งฝัน เพื่อให้ลูกแก้วกาญจนา รุ่นที่ ๑๘


วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดงานวันเกียรติยศ ลูกแก้วกาญจนา ก้าวสู่ฝั่งฝัน เพื่อให้ลูกแก้วกาญจนา รุ่นที่ ๑๘
มาประกาศจุดเริ่มต้นของชีวิตระดับอุดมศึกษา

อบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ สำหรับครู


วันเสาร์ที่ ๒๓ - วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ สำหรับครู

ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดอบรมพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง


วันเสาร์ที่ ๗ - วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดอบรมพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยความร่วมมือ MAHIDOL UNIVERSITY FACULTY OF ICT และ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
พิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗
และกิจกรรมการอบรมครั้งที่ ๑ เรื่อง การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochart
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

วันที่ ๙ -๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าค่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
แบบประเมินโครงการค่ายคุณธรรม ม.๒

งานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561

img
กำหนดการ
แผนผังการจัดสถานที่

 

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


๔ ก.ค. วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 7

img
งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน
     1. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
     2. กำหนดการ
     3. ข้อมูลผู้ประสานงาน
     4. แผนผังจัดแสดงนวัตกรรม
     5. แผนผังลำดับที่นั่งในพิธีเปิด

     6. ห้องนำเสนองานวิจัยสำหรับครู  
     7. แผนผังที่พักของนักเรียนชาย
     8. แผนผังที่พักของนักเรียนหญิง

     9. แผนผังจัดบูธระดับ ม.ต้น
   10. แผนผังจัดบูธระดับ ม.ปลาย
*NEW

ผลการแข่งขันการแสดงนวัตกรรมฯ
     1. ผลการแสดงนวัตกรรมฯ ครู
*NEW
     2. ผลการแสดงนวัตกรรมฯ นักเรียน ม.ต้น
*NEW
     3. ผลการแสดงนวัตกรรมฯ นักเรียน ม.ปลาย
*NEW

เกียรติบัตร *NEW
      1. เกียรติบัตรสำหรับ ครู
      2. เกียรติบัตรสำหรับ นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพลัฏฐ์ ธนากร

img

ขอแสดงความยินดี นักเรียนรางวัลพระราชทาน นายพณฤทธิ์ โกมลสิงห์

img

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
11 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

LINE KPN

line

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th