Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำHit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

คณะผู้บริหาร และครูกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ร่วมประชุม ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐


วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะผู้บริหาร และครูกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ร่วมประชุม ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อทำพิธีมอบตำแหน่งประธานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
การจัดเตรียมการแข่งกีฬากาญจนาเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ และแนะนำบุคลากรใหม่

ร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ "บ้านศาลาดิน"


วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ "บ้านศาลาดิน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตรตำบลมหาสวัสดิ์

คณะครูและนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทัศนศึกษากรมอุตุนิยมวิทยา


วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะครูและนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ๑/๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
เดินทางไปทัศนศึกษาที่กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเรียนรู้ในเรื่องการพยากรณ์อากาศและการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

โรงเรียนได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานเกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานเกษียณอายุราชการ
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม

โรงเรียนราชินีบูรณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน SMTE การสอนภาษาต่างประเทศ และการจัดสวัสดิการในโรงเรียน


วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนได้รับเกียรติจากคณะครูโรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมือง จ.นครปฐม
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน SMTE การสอนภาษาต่างประเทศ และการจัดสวัสดิการในโรงเรียน

ประกวด KJN IDOL


วันศุกร์ที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๐ ประกวด KJN IDOL
แนวนโยบายของโรงเรียนสีขาว มุ่งเน้นให้นักเรียนมีกิจกรรมที่ตนเองถนัดและมีความสามารถ
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงจัดกิจกรรม KPN IDOL ขึ้น

มอบขวัญและกำลังใจสำหรับนักเรียนที่มีจิตอาสาให้โรงเรียน


วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับนักเรียนที่มีจิตอาสาให้โรงเรียน
ทางโรงเรียนจึงมอบขวัญ และกำลังใจสำหรับนักเรียนดังกล่าว

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ


วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
งานโรงเรียนสีขาว จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
มีการแสดงละครของนักเรียนให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา และกล่าวคำปฏิญาณตน

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์

img
ประกาศรายชื่อนักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชการ สอวน. ค่าย 1 **update
3  ตุลาคม 2560  เวลา 13.00-16.00 น. รายงานตัว ณ ศูนย์อบรม ร.ร.กาญจนา ฯ นครปฐม
4-17 ตุลาคม 2560 จัดอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560
ตารางการอบรมและรายละเอียด

โรงเรียนปทุมคงคา กทม. ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัดการห้องสมุด ฯลฯ


วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้รับเกียรติจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา กทม.
ศึกษาดูงานของโรงเรียนฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัดการห้องสมุด ฯลฯ

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


LINE KPN

line

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th