::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ   
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

กำหนดการเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

img

ประกาศโรงเรียน เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

imgประกาศโรงเรียน
หนังสือแนบท้ายประกาศ

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2559 
วันที่ 25 มกราคม 2560
ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


**ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร ณ อุทยานการศึกษา**
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ในวันเวลาราชการเท่านั้น

เตรียมหลักฐานการสมัครเรียนให้ครบนะคะ
<<เอกสารให้ดาวน์โหลด>>

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ใบรับรองผลการเรียน สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 ใบรับรองผลการเรียน สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แบบประเมินความพึงพอใจการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐

รางวัลสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชมเชย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ
ปีการศึกษา 2559 ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชมเชย
img
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้ารับโล่จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.

ใต้ร่มพระบารมี ๒๐ ปี พุทธมณฑล

img
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๐ ปี พุทธมณฑล"
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยมหิดล

 

เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

img
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบบประเมินงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ **NEW**

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

img
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม **NEW**

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

img
 

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

LINE KPN

line

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th