::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ระเบียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน

img
ระเบียบการแต่งกาย
ตัวอย่างการแต่งกาย

โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

imgคู่มือการเรียนปรับพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EP)

กลุ่มไลน์ (Line) สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน (เข้าเฉพาะนักเรียน)
Group Line ม.1
Group Line ม.4

การเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom
ม.1 วันที่ 11-27 พ.ค. 2563
ม.4 วันที่ 11-22 พ.ค. 2563

คู่มือการใช้งาน Google Classroom
คู่มือการใช้งาน Zoom

วิดีโอสอนใช้งาน Zoom
คู่มือการใช้งาน AcuConference
img

รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

imgรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
รูปแบบวิธีในการจัดชั้นเรียน

พบข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งผ่านไลน์ข่าวสารฯ

กลุ่มไลน์ (Line) สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน (เข้าเฉพาะนักเรียน)
Group Line ม.1
Group Line ม.4

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตราการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

img

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

 img
ตอบแบบสำรวจ

ประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก


รายละเอียดเอกสารแนบ

รับสมัครนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2563

img
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนหอพักปีการศึกษา 2563
ดูผลการสมัครนักเรียนหอพัก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้น ม.4 แผนการเรียน English Program

img
ดูประกาศรายชื่อ

การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษานักเรียนสำรอง และนักเรียน EP ม.4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

img
ดูประกาศรายชื่อ ม.1
ดูประกาศรายชื่อ ม.4

img
ดูประกาศรายชื่อ

 img
พิมพ์แบบชำระเงินบำรุงการศึกษา

แบบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์สำรอง ม.1
ดูผลการยืนยันสิทธิ์

แบบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์สำรอง ม.4 และ EP รอบ 2
ดูผลการยืนยันสิทธิ์

 

แบบรายงานผลสอบ O-NET สำหรับนำไปใช้ในการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

img

รายงานข้อมูลผล O-NET ป.6 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
ดูผลการส่ง

รายงานข้อมูลผล O-NET ม.3 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4
ดูผลการส่ง

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th