Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting
 

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพ และเข้าค่ายคุณธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล


วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท
กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานนาม
อันเป็นมหามงคล ต่อพสกนิกรในรั้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม


วันพุธที่ ๗- วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
ระหว่างวันพุธที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้บริหารตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล


วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคลากร จัดอบรมแกนนำนักเรียน


วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคลากร จัดอบรมแกนนำนักเรียน ต่อต้านยาเสพติด สื่อลามก
การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง งานวิชาการ งานธนาคารโรงเรียน โดยมีนักเรียนที่เป็น หัวหน้าห้อง
รองหัวหน้าห้อง วิชาการห้องเรียน จนท.ธนาคารโรงเรียน กลุ่มปลาดาว กรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมอบรม

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560


วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมนี้เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ประชุมปฐมนิเทศครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ


วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชุมปฐมนิเทศครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือเพื่อมีแนวปฏิบัติเดียวกัน และจัดบริหารบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน

ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงาน ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา กับอำเภอพุทธมณฑล


วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้นำตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงาน ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา กับอำเภอพุทธมณฑล
และกิจกรรมประชารัฐ ร่วมมือ ร่วมใจ กำจัดผักตบชวาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กับชมรมคนริมน้ำ
และกองสาธารณสุขฯคลองโยง

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการจัดหาเงินสวัสดิการของโรงเรียน


วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณะครู ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการจัดหาเงินสวัสดิการของโรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายคุณธรรม และเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบบประเมินผลโครงการค่ายคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ ฯนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
ระหว่างวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท
กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานนามอันเป็นมหามงคล
ต่อพสกนิกรในรั้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้านและนักการ จำนวน 2 อัตรา

img
เอกสารประกาศรับสมัคร

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
การแสดงเพลงฉ่อยให้ข้อคิด เรื่องโทษของบุหรี่ โดยนักเรียนชุมนุม TO BE NUMBER ONE
และนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนไม่สูบบุหรี่

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

LINE KPN

line

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th