::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 1 , 1(EP) มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 2(EP) มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 , 3(EP) มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4, 4(EP), 4(SMTE) มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 , 5(EP), 5(SMTE) มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 , 6(EP), 6(SMTE)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)  ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อกำหนดข้อตกลงความเข้าใจในการพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการ อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ฯลฯ ภายใต้เจตนารมณ์ที่สอดคล้องตลอดจนข้อตกลงความเข้าใจในหลักการต่าง ๆ ในรายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น โดย ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารตลอดจนคณาจารย์ นักเรียน และผู้ติดตาม  โดยมี นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงฯ ครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมมนตรี พจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบโควตาพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในรอบที่ 1 ระบบ Portfolio : โครงการสำหรับครูแนะแนว และรอบที่ 2 ระบบโควตา โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว


รายละเอียดประกอบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 โควตา (Download)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานแนะแนวโรงเรียน

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ด้วยความยินดียิ่ง


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

img
ตารางสอบ

รับสมัครนักเรียนทดสอบความรู้ วุฒิบัตร ICDL Workforce Basics

img
รายละเอียดการสอบ
แจ้งความประสงค์สมัครสอบ

พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าฯ ชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ยินดีต้อนรับ นายธีระพงษ์ ภุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

แนวปฏิบัติกรณีนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ ร้อยละ 80

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th