Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำHit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

กิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ

วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
จัดกิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ 
ณ บริเวณอาคารโดมศูนย์กิจกรรม พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินธฺโร)

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์ UK Summer camp 3 weeks ระหว่าง 17 มีนาคม-8 เมษายน 2561


    

การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการแข่งขัน

รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

img

กำหนดการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

img

รับสมัครสอบ Pre - Test ปีการศึกษา 2561


ตารางสอบ PRE - TEST

**หลังจากชำระเงินแล้วต้องรอตรวจสอบข้อมูล 2 - 3 วันทำการจึงจะมีการอัปเดตข้อมูล
***กรณีที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้ผู้ปกครองแนบหลักฐานการโอนเงิน
ส่งมาที่
E-mail : kanjana@kjn.ac.th

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


 วันที่ ๒๒ - ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒
พิธีเปิด ประกวดพาเหรด กองเชียร์ มอบรางวัลกีฬาประเภทต่างๆ และแข่งขันกรีฑา พร้อมพิธีปิด
  แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตารางการเรียนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดผลระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

img
ตารางเรียนเสริม ม.3
ตารางเรียนเสริม ม.6
 

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาประจำปี 2560

img

ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นโท
ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560


แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าค่ายยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 - 31 ต.ค. 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 - 31 ต.ค. 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

img

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


LINE KPN

line

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th