::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิชาการ


วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

งานอนามัย จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


วันพุธที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
งานอนามัย โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้า
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมฟังบรรยายการสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยระบบปัจจุบัน


วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
งานแนะแนว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมฟังบรรยายการสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยระบบปัจจุบัน
ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

วันภาษาไทยแห่งชาติ


วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ พร้อมกันนี้ ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพดล เด่นดวง ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย และนักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วย

กิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อ Science Fighting


วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อ Science Fighting ให้กับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

งานชุมนุมลูกเสือ สพม.๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ สพม.๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา


วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับมอบหมายจากอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนฯ จัด
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ โดยมีนายอำเภอพุทธมณฑล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครูและบุคลากรของโรงเรียน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนรับเสด็จฯ ผู้แทนพระองค์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล


วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนรับเสด็จฯ ผู้แทนพระองค์
ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) วัดญาณเวศกวัน วัดสาลวัน และวัดเทพนิมิตร


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
โดยทำการหล่อเทียน พร้อมตกแต่ง เพื่อจัดถวายเทียนพรรษา ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  วัดญาณเวศกวัน วัดสาลวัน และวัดเทพนิมิตร

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
8 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

LINE KPN

line

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th