Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

           วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดส่งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว ซึ่งโรงเรียนได้รับการพิจารณาให้ยกระดับสู่โรงเรียนสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงได้จัดพิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้ทางโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนรับมอบป้ายจาก คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์โดมกิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร)

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th