Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

ประกาศข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์

เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ kjn.ac.th เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามมารยาทในการใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้

การสมัครสมาชิก

1. ในการสมัครสมาชิก ขอให้ผู้สมัครสมาชิกทำการใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบที่ตามมาจากการใช้งานของผู้ใช้งานนั้นๆ ถ้าคณะผู้ดูแลตรวจพบว่าสมาชิกท่านใดให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานผู้ใช้งานนั้นๆ

2. ก่อนการสมัครสมาชิก โปรดระลึกเสมอว่า ที่นี่คือเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ การกระทำการใดๆ สมควรจะต้องอยู่ในกฏระเบียบของเว็บไซต์ และบนพื้นฐานอันดีงามของสังคมไทย

การแสดงความคิดเห็นและการสร้างเนื้อหาในเว็บไซต์

1.  ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด

2.  โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ใช้คำที่มีความหมายลามกอนาจาร ไม่โพสข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้

3.  ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน

4.  ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ

5.  ไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น

6.  ไม่ควรใช้เว็บแห่งนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรืองานเฉพาะของตน เพื่อประโยชน์ส่วนตนในเรื่องการค้า

7.  ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ และไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

8.  โปรดเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น พึงตระหนักอยู่เสมอว่านี่เป็นเสมือนสังคมหนึ่งที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ

9.  หากพบเห็นความผิดพลาดในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกท่านอื่น ควรเตือนด้วยการส่งข้อความส่วนตัวไปหา ดีกว่าการสร้างกระทู้หรือบล๊อก เพื่อรักษาน้ำใจของผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจไม่ได้ตั้งใจให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว

10. ไม่ควรก้าวก่าย หรือแสดงกิริยา ที่ส่อไปในทางคุกคามสมาชิกท่านอื่น อันนำมาซึ่งความรำคาญแก่สมาชิกท่านอื่น

11. เนื่องจากภาษาไทย เป็นภาษาที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน สมควรแก่การอนุรักษ์ไว้ ในการแสดงความคิดเห็นและการสร้างเนื้อหา โปรดใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

12. หากผู้ดูแลพบข้อความที่ผิดข้อตกลง ทีมงานสามารถแก้ไข หรือ ลบโพสนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. โปรดระลึกไว้เสมอว่า ที่นี่คือเว็บไซต์โรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ การกระทำการใดๆ ควรอยู่ในกฏระเบียบและข้อตกลงของเว็บไซต์ รวมถึงอยู่บนพื้นฐานอันดีงามของสังคมไทย

คณะผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือแก้ไขมารยาทในการใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า