Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนของเรา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนของเรานั้นมีอยู่หลายที่ เช่น พระประจำโรงเรียน ศาลปู่ย่า ฯลฯ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนของเรานั้นยังเป็นที่เคารพนับถือของคนภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น ครู นักเรียน แม่บ้าน ภารโรง
เวลาที่จะไปแข่งขันกีฬา ดนตรี วิชาการ หรือ เวลาที่จะเดินทางไปที่อื่น ก็จะมาขอพรกันเพื่อจะได้มีชัยชนะกลับมา
จะได้ปลอดภัยระหว่างเดินทาง ไม่เว้นแต่นักเรียนที่เข้ามาสอบเข้าใหม่ ก็จะได้สอบติด
 การที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในโรงเรียนท่านจะมาปกป้องเราถ้าเราทำตัวไม่สร้างปัญหาให้กับโรงเรียน
เพราะฉะนั้นเราไม่ควรสร้างปัญหาให้กับโรงเรียนและอาจารย์เพื่อที่ท่านจะได้ปกป้องคุ้มครองทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้ เด็กชาย กษิดิศ เก่งการช่าง ม.1/5 เลขที่ 2
share:https://www.facebook.com/