สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กาญจนาเกมส์ ครั้งที่ 16

kjn

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
“กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 16
“เมืองภูไทเกมส์”
วันจันทร์ ที่  14 ธันวาคม   2558
ณ  สนามกีฬา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

********************************

07.00 น.    -  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ควบคุมทีมตั้งขบวนบริเวณวงเวียนข้างตลาดเทศบาลกุดสิม
        ขบวนที่ 1 ประกอบด้วย
-    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
-    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
-    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
-    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
-    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
นำโดยวงโยธวาทิตผสมกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1
        ขบวนที่ 2 ประกอบด้วย
-    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี
-    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อุทัยธานี
-    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ
-    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
            นำโดยวงโยธวาทิตผสมกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 2
        ขบวนที่ 3  ขบวนนักกีฬาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
            นำโดยวงโยธวาทิตผสมกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 3
07.30 น.    -  ขบวนนักกีฬาเคลื่อนผ่านตลาดเทศบาลกุดสิมถึงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
08.00  น.    -  ขบวนนักกีฬา ตั้งขบวนที่ถนนหน้าที่จอดรถนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
08.30  น.    -  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่กองอำนวยการ
    -  ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเดินทางมาถึงกองอำนวยการ
    -  พิธีกรเชิญประธานในพิธี  เข้าประจำแท่น/ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เดินแถวเข้าประจำจุดที่กำหนด
    -  ขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม ทำความเคารพประธานในพิธีแล้วตั้งแถวตามจุดที่กำหนด
    -     พิธีกรสั่งทำความเคารพประธานในพิธี(วงโยธวาทิตผสมกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  บรรเลงเพลง  มหาฤกษ์)
    -  ประธานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย(นายการุณ  หุ่นธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี)และผู้แทนมอบสูจิบัตรและของที่ระลึกให้ประธานในพิธี
    -  พิธีกรสั่ง “ซ้ายหัน” เพื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา(วงโยธวาทิตผสมกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก-
        วิทยาลัย บรรเลงเพลงชาติ) เสร็จแล้วพิธีกรสั่ง “ขวาหัน”
    -  ประธานในพิธีเข้าประจำแท่นเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานจากประธานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก-
        วิทยาลัย
    -  ผู้อำนวยการการุณ  หุ่นธานี ประธานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กล่าวรายงานต่อ
        ประธานในพิธี
    -  ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ  แด่ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน
    -  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย
        ครั้งที่ 16  (วงโยธวาทิตผสมกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
    -  ประธานในพิธี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประจำที่
        **พนักงานจุดชนวนป้าย(ลูกหนู) เปิดป้าย และปล่อยลูกโป่งพร้อม Sound Effect
    -  พิธีกรสั่งนักกีฬา “ซ้ายหัน” เพื่อเชิญธงสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย
        ครั้งที่ 16,ธงกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ,ธงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง
        9 โรงเรียน,ธงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสกลนคร  ขึ้นสู่ยอดเสา(วงโยธวาทิตผสม
        กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  บรรเลงเพลงกราวกีฬา) เสร็จพิธีแล้วพิธีกรสั่ง “ขวาหัน”
    -  ประธานในพิธี และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประจำที่รับรอง
    -  นักกีฬาอาวุโสเข้าสู่สนามแล้วเข้าประจำแท่น พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส
    -  ผู้เชิญธงโรงเรียนวิ่งนำธงไปตั้งแถว ครึ่งวงกลม หลังแท่นกล่าวรายงาน นักกีฬาอาวุโสกล่าวนำนักกีฬาปฏิญาณตน เสร็จแล้วผู้นำธงแต่ละโรงเรียนกลับเข้าประจำที่
    -  พิธีกรเชิญคณะกรรมการตัดสินกีฬาเดินลงสู่สนาม ประธานคณะกรรมการตัดสินกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนต่อประธานในพิธี และกลับเข้าประจำที่
    -  นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม  ทำความเคารพประธานในพิธียืนประจำที่เพื่อรอรับคบเพลิงจาก
        ขบวนแห่คบเพลิง  ประธานในพิธีจุดไฟให้นักกีฬาเพื่อประกอบพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง
-  ขบวนนักกีฬา ทั้ง 3 ขบวน เคลื่อนที่ออกจากสนามฟุตบอล เพื่อขึ้นอัฒจันทร์ของแต่ละโรงเรียน
09.30 น.     -  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
11.00 น.    -  แข่งขันกีฬาตามโปรแกรมการแข่งขัน
17.30  น.    -  คณะนักกีฬา  ผู้ควบคุมทีมและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันเวทีกลาง
18.00  น.     -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงเวทีกลาง
                    -  ชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทยล
    -  แนะนำผู้บริหารโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 10 โรงเรียน ประกอบด้วย
        - ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
        - ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี
        - ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
       - ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
        - ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
        - ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
        - ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
        - ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
        - ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงครองสิริราชสมบัติ
           ครบ 50 ปีจังหวัดสกลนคร
        - ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
    -  นายการุณ  หุ่นธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีประธานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
    -  ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดงานเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
    -  การแสดงของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
22.00  น. -  ปิดงาน

*************************************

*** หมายเหตุ รูปแบบริ้วขบวนพาเหรดนักกีฬาแต่ละโรงเรียน ประกอบด้วย
-    ป้ายชื่อโรงเรียน
-    ธงโรงเรียน
-    ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-    ขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-    ผู้นำขบวน
-    ผู้ควบคุมทีม/ครูผู้ฝึกสอน
-    คำขวัญจังหวัด
-    อื่น ๆ
-    คณะนักกีฬา(100 คน ขึ้นไป)
 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th